سلام ، به سایت شرکت تراز یاران زرین خوش آمدید.

09127880155

مشاوره مالیاتی

1- ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات عملکرد شرکتها
2- راهکارها و معافیت های مالیاتی
3- مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر
4- مشاوره مالیات بر ارزش ‌افزوده
5- مشاوره مالیاتی در رابطه با معافیت‌های مالیاتی