سلام ، به سایت شرکت تراز یاران زرین خوش آمدید.

09127880155

خدمات اداری و پرسنلی

1- ارائه کلیه خدمات IT بصورت حجمی و پیمانی و پشتیبانی
2- استخدام کمک حسابدار، حسابدار، رئیس حسابداری، مدیر مالی و مشاور مالی
3- اعزام حسابدار، مدیر و مشاور مالی، به صورت پاره وقت و تمام وقت
4- انجام امور کارگزینی و استخدامی
5- تقسیم وظایف، سرپرستی مفید و موثر
6- تنظیم و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای مشاوره، خاتمه خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه طبق ضوابط و دستورالعمل های وزارت کار
7- تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مالی
8- تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه و نگهداری امن و محرمانه از محتویات آن
9- ثبت، تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی
10- ثبت، تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی
11- حضور در جلسات مختلف به عنوان نماینده هر یک از شرکاء، سهامداران یا شرکت
12- رسیدگی به امور مرتبط با استخدام و نظارت بر فعالیت های کاری پرسنل
13- طراحی تراکت و کارت های تبلیغاتی
14- طراحی روشهای گردش عملیات تدارکات ( انواع خرید، انعقاد قرارداد با مشتریان و ...)
15- طراحی روشهای گردش عملیات دریافت و پرداخت نقدی و بانکی
16- طراحی نمودار سازمانی امور مالی
17- طراحی و اجرای کلیه فرم های سازمانی
18- طراحی و پیاده سازی آئین نامه ها و دستورالعمل های داخل سازمان و تعریف چارت سازمان
19- طراحی و ثبت آگهی استخدام
20- طراحی، راه اندازی، اجرا و پشتیبانی وب سایت
21- کنترلهای انضباطی حاکم به منظور محافظت و نگهداری دارایی ها و اسناد و مدارک
22- نصب، راه اندازی پشتیبانی سیستم تلفن سازمانی VOIP و سانترال
23- نصب، راه اندازی و پشتیبانی انواع دستگاه های ساعت زنی و ورود و خروج کارکنان
24- نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه داخلی شرکتها و سازمانها
25- نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکت ها و موسسات