سلام ، به سایت شرکت تراز یاران زرین خوش آمدید.

09127880155

تیم ما

حسین شیخی
حسین شیخی عضو اصلی
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
27
جواد محمدی مدیر عامل
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
dav
ابوالفضل شوریابی نایب رئیس
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
علی بابااحمدی2
علی بابااحمدی حسابدار
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
لیلا جبارپور1
خانم جبارپور حسابدار
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
کاظم پالائی
کاظم پالایی حسابدار
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
مهدی نیکبخت
مهدی نیکبخت پشتیبان سایت
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
سپیده بخشی
خانم بخشی حسابدار
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.